RE_THINK

/

AAN DE SLAG MET

TRANSITIE'S

“De keuze tussen perspectieven ontstijgt alle wetenschappen. Niemand weet in een complexe wereld wat de drijvende krachten van verandering zullen zijn. Er zit niets anders op dan ergens te beginnen. Laten we tasten, door gewoon dingen te proberen. ”

Hans Peter Benschop, Provincie Overijssel

Directeur Trendbureau Overijssel

De uitdagingen

 

1. Het publieke domein is klaar voor onbekende veranderingen
2. Onze samenleving is klimaatbestendig
3. We leven van schone en betrouwbare energie
4. Onze infrastructuur is klaar voor de volgende eeuw
5. Digitalisering biedt kansen maar maakt ons niet afhankelijk
6. De next economy is schoon en een economische groeimagneet

 

G

Governance

Van een overheid die bepaalde hoe het speelveld eruit zag en optrad als spelverdeler is diezelfde overheid nu medespeler geworden. Het krachtenveld veranderd in hoog tempo en grote transities zorgen voor onomkeerbare veranderingen.  

Het omgaan met deze onzekerheden en de kansen die hierbij ontstaan, het ontwikkelen van veer- en innovatiekracht zien wij als grootste uitdaging de komende decennia.

KE

Klimaat & energie

Klimaatsverandering heeft veel impact op de wereld en op de manier waarop wij ons leven inrichten. Verontreinigende lucht, oprukkende verwoestijning en de stijgende zeespiegel zorgen voor een onomkeerbaar proces van verandering.

Extreme droogte met grote economische gevolgen en schade aan de natuur & milleu.  De zomer van ’18 gaat de boeken in als de droogste ooit. Omgaan met extremer klimaat en ontwikkelen van duurzame energie is de grootste uitdaging van deze eeuw.  

NE

Nieuwe economie

Nieuwe technologie gooit een groot deel van ons economisch stelsel omver. Bedrijfstakken die volledig verdwijnen en nieuwe die razendsnel ontstaan.  Het is de gelegenheid om onze economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen te behalen. 

Volgens ons is het huidige model van produceren en consumeren zo goed als failliet, een model dat grote schade toebrengt aan mens en natuur.

I

Infrastructuur

Ons land kent een hoge dichtheid aan infrastructuur. Wegen, water en bijvoorbeeld digitale infrastructuur  zijn noodzakelijk voor ons bestaan. Transport is van alle tijden, maar dat betekent echter niet dat we ons nog bewegen als voorheen.  De wereld is kleiner geworden, maar ook veel vuiler. De afhankelijkheid van internet en energie neemt steeds meer toe, waardoor we als samenleving ook kwetsbaarder worden.

Stedelijke netwerken en plattelandsgebieden die bereikbaar dienen te zijn. Op welke manier richten we onze regio’s in, zodat deze klaar is voor het tweede deel van onze eeuw?  Waarbij duurzaamheid en transport volgens ons hand in hand dienen te gaan.