Onze oplossingen

Het voor overheden steeds complexer wordende speelveld is naast de grote transities die op ons afkomen, steeds onvoorspelbaarder geworden. Het verminderen en beheersen van publieke risico’s, omgaan met onzekerheden en sturing geven aan deze transities zijn de grootste uitdagingen waar publieke organisaties de komende decennia mee te maken krijgen. Wij ondersteunen en adviseren publieke organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van effectieve strategieën ten einde meer veerkracht te realiseren.

De Strategy Labs

Via onze Strategy Labs bieden we oplossingen om jullie te helpen meer grip te krijgen op complexe uitdagingen. Wil je direct starten en resultaat?  Neem contact met ons op en krijg met onze quickscan vrijblijvend inzicht waar mogelijkheden liggen voor groei!

Online Quick Scan: Krijg snel inzicht

Deze scan biedt inzicht in de mate waarin publieke organisaties zijn toegerust en voorbereid op onverwachte situaties en omstandigheden. We brengen in kaart op welke wijze strategie- en besluitvorming plaatsvindt en waar kansen liggen om slagvaardiger te oppereren. Ook geven we inzicht in hoeverre transities integraal worden aangepakt en waar draagvlak en nieuwsgierigheid bestaat voor verdere innovatie.

Accelerator: Begin, versnel en verbeter

Nieuwe ideeën, inzichten en scheppingsvermogen generen we via onze accelerator. Een tijdelijk lab in jullie organisatie dat helpt met de ontwikkeling en uitvoering van strategische programma’s. Voor de duur van minimaal 4 en maximaal 12 maanden tillen we een vraagstuk naar een hoger niveau.

Transitieprogramma: Investeer in talent en strategische denkkracht

Dit programma biedt publieke organisaties de mogelijkheid voor een periode van 2 jaar te investeren in nieuwe kennis en duurzame oplossingen. Ons nieuwe transitieprogramma versnelt en verbetert de sturing op een aantal onvermijdelijke transities, door aanstormend overheidstalent op te leiden en in te laten stromen bij publieke organisaties.

 

Onze werkwijze

Ons werk is gericht op het beheersen van risico’s én het benutten van kansen, die ontstaan vanuit onzekerheid. Daarbij streven we naar integraal beleid in de omgang met bedrijfsmatige en maatschappelijke risico’s. Door drie kennisgebieden met elkaar te verbinden helpen we met de balans tussen risicobeheersing en innovatiekracht.

Governance: Resilience strategy

Bij een resilient strategy gaat het om het versterken van de veerkracht van regio’s als antwoord op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21e eeuw. De uitdaging ligt in het omgaan met onzekerheden en grip te krijgen op grote transities.

The Rockefeller Foundation ontwikkelde zevental kernkwaliteiten van Resilience. Het gaat daarbij om begrippen die de veerkracht van een regio inzichtelijk maken. Veerkrachtige regio’s worden gedefinieerd als regio’s die het vermogen hebben om zich aan te passen en te groeien ongeacht de aard en omvang van langdurige spanningen en crises. Deze regio’s hebben in de kern een groot reflectievermogen, een hoge mate van vindingrijkheid en een sterke betrokkenheid van haar mensen bij de regio.

Strategisch management

Een strategie helpt richting te geven aan organisaties en mensen. Het geloof in een vastomlijnd plan in een voorspelbare omgeving lijkt echter verleden tijd. De klassieke vorm van strategisch management voldoet niet meer.
De kracht van nieuwe strategieën ligt niet meer in de planmatigheid en inhoudelijke kennis die de strategie met zich meebrengt. Het besturen van maatschappelijke vraagstukken vraagt inmiddels een totaal nieuwe vorm van strategie. Wij leggen de focus op de totstandkoming en vorming van strategieën die de veerkracht van een stad of regio vergroten.

Transitioneel leiderschap

Omgaan met complexiteit en grote vraagstukken vanuit holistisch perspectief kunnen benaderen, vraagt een verandering in manier van denken en werken. Om de complexiteit te kunnen bevatten en oplossingsrichtingen te kunnen ontwikkelen, zal niet alleen meer met het hoofd worden gedacht. Het gebruik maken van ons bewustzijn is onvoldoende om patronen te herkennen en tot nieuwe inzichten te komen. Ons bewustzijn werkt liniair. Door liniar te blijven denken, schakel je onbewust een groot deel van je verbeeldingskracht en creativiteit uit. Transitioneel leiderschap stimuleert een vorm van systeemdenken, waarbij niet een onderdeel maar het hele systeem wordt bekeken.

Neem contact met ons op

Op werkdagen, tussen 10:00uur en 17:30 zijn we te bereiken

via 030 – 700 97 92