Exclusief curriculum voor toptalent

Opleidingsprogramma

Ben je benieuwd geworden naar ons traineeprogramma en wil je weten wat voor kandidaten wij zoeken? Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om te ontdekken of je past in ons profiel.

Doel traineeprogramma

Het traineeprogramma heeft als doel publieke organisaties te ondersteunen op grensoverschrijdende en strategische vraagstukken en de sturing hierop te verbeteren.

Hoe wij dit doel willen bereiken?

Dit doen we door op onze eigen wijze talenten te begeleiden in hun werk en ruimte te bieden aan persoonlijke ontwikkeling. Onze opleidingsvisie is gebaseerd op het model waarbij het individu centraal staat. Creativiteit, reflectie en eigen initiatief vormen hierbij de kern. De nadruk ligt op de ontwikkeling van non-cognitieve vaardigheden, uitgaan van eigen verantwoordelijkheid. Het betrekken van de omgeving van het individu draagt volgens ons eraan bij dat mensen vraagstukken kunnen plaatsen in een groter perspectief en in staat zijn op zichzelf en anderen op leerzame wijze te reflecteren. Het nodigt uit creatiever om te gaan met problemen en sneller tot een oplossing te komen.

Daarbij staan we nadrukkelijk stil dat ieder mens naast een bewust, vooral ook een onbewust wezen is. De kracht en de grootheid van het onbewuste is voor ons een essentiële inspiratiebron. Door ruimte te geven aan het onbewuste, krijgen mensen sneller zicht op gedrag, eigen overtuigingen, overlevingsstrategieën en bijvoorbeeld ambities.

Kernwaarden

Om onze visie daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk te brengen,  hebben we een viertal kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden geven houvast en richting aan ons werk.

Persoonlijke relatie

Wij gunnen elk mens een eigen identiteit te ontwikkelen. Om hier invulling aan te geven staat in het traineeprogramma de persoonlijke relatie van de trainee centraal. Zowel met andere mensen als met de werkomgeving, met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van cultuur maar vooral ook met de niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.

Ervaringsgericht aanbod

Werkelijke ervaringen zijn intenser, waardevoller en effectiever dan alleen woorden of beelden. Als startpunt van het traineeprogramma nemen we de werkelijke en actuele ervaringen van de trainees. Dit vinden we belangrijk omdat vanuit werkelijke ervaringen betrokkenheid, verbondenheid en inzicht kan ontstaan.

Zelfstandig leervermogen

Het zelfstandig leervermogen van mensen zorgt ervoor dat je leert te leren. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om kennisoverdracht, maar om non-cognitieve vaardigheden die nodig zijn zelf kennis te verkrijgen en te kunnen toepassen. Het prikkelen van nieuwsgierigheid, spelen met denkvormen en aandacht te geven aan sociaal-emotionele groei leert de trainee open en kritisch te kijken naar gebeurtenissen en te reflecteren op eigen functioneren.

Groter denken

Het begrijpen en kunnen verklaren van de context en in staat zijn deze te beïnvloeden is evident. Kennis hebben van de maatschappij, denkstromen en systeemwereld van de overheid en de leefwereld van burgers en bedrijven is daarom essentieel. Zaken in perspectief kunnen plaatsen en daar vanuit diverse disciplines een visie op kunnen ontwikkelen is een kernwaarde die ligt veranderd in ons DNA.

De drie opleidingsvormen

Het traineeprogramma bestaat grofweg uit drie onderdelen.

Opleiding        → kennis

Dit onderdeel biedt inzicht in strategische processen en politieke besluitvorming, maar ook in de formele rollen, taken en verantwoordelijkheden die de verschillende spelers hebben. Verder vindt er een algemene theoretische verdieping plaats op het gebied van projectmanagement, kwaliteitsmanagement en risicomanagement in het bijzonder.

Vorming          → houding

Doel van dit onderdeel is de eigen denkrichting los durven laten en sommige zaken in een breder perspectief kunnen zien. Het bieden van een frisse blik ontstaat niet alleen doordat je op een nieuwe werkplek komt. Een frisse blik is een vorm van creativiteit en zorgt ervoor dat een trainee oplossingsgericht kan denken.

Training          → vaardigheden

De trainingsdagen vormen de verbinding tussen alle onderwerpen en andere trainingsmethodieken. Tijdens de opleidingsdagen maken we gebruik van afwisselende werkvormen, inspirerende trainers en sprekers.