Onze werkwijze

Hoe wij werken

Door ons transitieprogramma haalt u strategisch talent in huis die het verschil kan en wil maken op majeure vraagstukken en ondersteunt bij belangrijke transities. We helpen mee de prestaties en de strategische denkkracht van jullie organisatie te verbeteren.

De eerste stap: Verkennen wat voor organisatie jullie zijn

De eerste stap die we zetten is de committent die vanuit jullie organisatie is uitgesproken, te vertalen naar een werkprofiel. We willen weten hoe jullie organisatie in elkaar zit, welke vraagstukken bepalend zijn en welke prioriteiten door management en bestuur zijn benoemd.

Tweede stap: Wie past het beste in jullie organisatie?

Op basis van dit werkprofiel starten we met de selectie van kandidaten. Kandidaten die in het selectieproces worden betrokken kunnen door ons zijn geworden, maar kunnen ook door jullie eigen organisatie als interne kandidaat worden voorgesteld.

Zowel kandidaten vanuit jullie organisatie als  kandidaten die door ons zijn geworden, doorlopen dezelfde selectieprocedure en dienen te voldoen aan ons selectieprofiel.

De derde stap: Aan het werk!

Zodra de keuze is gemaakt en de introductie heeft plaatsgevonden, kunnen we de mouwen opstropen! We gaan aan de slag.

De werkzaamheden die de trainee in jullie organisatie uitvoert, hebben betrekking op sturingsvraagstukken en grote maatschappelijke transities.

De vierde stap: Wij versterken en ondersteunen de trainee

Onze rol ligt in het bieden van intensieve opleiding en coahcing van de trainee. De trainee kan rekenen op de nodige ondersteuning vanuit SBBN, zodat jullie organisatie zoveel mogelijk wordt ontzien met de aansturing en begeleiding van de trainee.

De ondersteuning bestaat uit opleiding, inhoudelijke begeleiding, trainingsdagen en intensieve coaching.