De uitdagingen

Klimaat en energie

Het klimaat veranderd. Oude energievormen zorgen voor vervuiling van lucht en water  en zijn eindig. De omslag naar duurzame energiebronnen als zon, wind en biomassa zijn daarom hard nodig. 

Nieuwe economie

Door een ongekende mate van digitalisering en technologie doet de nieuwe economie zijn intrede. Het is de gelegenheid om onze economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen te behalen.  

Sociale innovatie

Vanuit maatschappelijk ondernemerschap ontstaan veel initiatieven die bijdragen aan welvaart en veerkracht. Sociale innovatie versterkt publieke waarden en biedt de samenleving oplossingen voor  maatschappelijke problemen.

Cyberveiligheid

Alles digitaliseert en internet bepaald in steeds  grotere mate de manier waarop wij leven en werken. De vraag is alleen wel hoe dit niet kan omslaan in afhankelijkheid en ons kwetsbaar maakt.

Publieke sturing

Sturing op strategische visies en grote transities en effectief samenwerken met stakeholders vraagt een nieuwe manier van werken.  De omslag van government naar governance staat slechts in de kinderschoenen.

“De keuze tussen perspectieven ontstijgt alle wetenschappen. Niemand weet in een
complexe wereld wat de drijvende krachten van verandering zullen zijn. Er zit niets anders op dan ergens te beginnen. Laten we tasten, door gewoon dingen te proberen. ”

Hans Peter Benschop, Provincie Overijssel

Directeur Trendbureau Overijssel