Verbeter de sturing

op essentiële transities

Begin 2019 lanceren wij een aantal unieke en nieuwe programma’s. Exclusief ontwikkeld voor overheden die op zoek zijn naar nieuwe sturingsmethoden om meer grip te krijgen op grote transities en complexe vraagstukken.

“De keuze tussen perspectieven ontstijgt alle wetenschappen. Niemand weet in een complexe wereld wat de drijvende krachten van verandering zullen zijn. Er zit niets anders op dan ergens te beginnen. Laten we tasten, door gewoon dingen te proberen. ”

Hans Peter Benschop, Provincie Overijssel

Directeur Trendbureau Overijssel

Creatieve aanjagers van

transitioneel leiderschap

Als overheidsorganisatie investeren in talent en werken aan strategische denkkracht?  Onze nieuwe transitieprogramma’s versnellen en verbeteren de sturing op complexe vraagstukken en een aantal onvermijdelijke transities.

Wat wij doen

We vergroten en stimuleren transitioneel leiderschap bij management en bestuur. Dit doen we door de ontwikkeling van integrale strategieën die de veerkracht, de resilience, van jullie organisatie – stad of regio – vergroten. Vraagstukken die wereldwijd spelen, maar lokaal veel impact hebben, vragen om een ander aanpak.  

Neem contact met ons op

Op werkdagen, tussen 10:00uur en 17:30 zijn we te bereiken

via 030 – 700 97 92